Welkom

Korenmolen Windlust (foto: Kees de Koning)

Korenmolen Windlust, gepavoiseerd draaiend.

Bezoek

De molen is gewoonlijk geopend op zaterdag en als de molen draait. Individuele bezoekers zijn vrijwel altijd welkom als één van de molenaars aanwezig is.
Molenaar (indien aanwezig op de molen): 06-27327289
Groepen wordt aangeraden vooraf contact met ons op te nemen op ons e-mailadres: windlust@windlustnootdorp.nl of telefonisch op 015-3108461.
Alle bezoeken zijn gratis, maar een kleine financiële bijdrage wordt op prijs gesteld.
Voor automobilisten: de gemeente heeft bij de Dobbeplas een ‘Toppunt’ geplaatst. Dit is een Toeristisch Overstap Punt. Als u de bordjes volgt kunt u goed parkeren bij TOP Dobbeplas.

U kunt op deze pagina onze Google tour bekijken.