De molen

Regelmatig kunt u een van onze vijf gediplomeerde molenaars op de molen aantreffen. Doel van deze molen is immers o.a. het draai- en maalvaardig houden van korenmolen Windlust.
Deze vijf gediplomeerde molenaars zorgen er samen voor dat de molen frequent draait; begin 2000 bedroeg het aantal omwentelingen ongeveer 150.000; in 2005 werden meer dan 200.000 omwentelingen gehaald. In 2011 zelfs 331.682 omwentelingen. Het jaar 2015 werd afgesloten met 239.171 omwentelingen.
De molenaars zijn:
Linksboven: Dirk Pereboom, eerste molenaar, Tinus Verwijmeren, linksonder: Dick Steeneveld, Cock Weerheim en Fred Heidt.
Heeft u belangstelling om ook erkend molenaar te worden?
Bedenk vooraf dat het een pittige opleiding is die u twee jaar lang elke zaterdag kost en waarbij u ook heel wat lesmateriaal te verwerken krijgt. U krijgt er wel een pracht van een hobby voor terug.

De molen wordt jaarlijks door vele personen bezocht; in 2014 waren dat er ongeveer 2.500, inclusief de aanwezigen bij de huwelijken. De meeste bezoekers komen vanzelfsprekend uit Nederland, maar elk jaar weer zijn er vele bezoekers uit ongeveer alle delen van de wereld.