Actueel 27 Wijziging bestuur

In het bestuur heeft zich recent een aantal wijzigingen voorgedaan. Ben van Hagen trad toe tot het bestuur en heeft de functie van secretaris overgenomen van Tinus Verwijmeren. Tinus is onze eerste molenaar en hij vertegenwoordigt als zodanig al onze molenaars in het bestuur  (al klinkt dat bij twee molenaars wellicht wat overdreven, maar het ziet er naar uit dat we binnen afzienbare tijd 4 vrijwillige molenaars voor de Windlust hebben).
Op 27 juni vergaderde het bestuur van onze stichting. Op die vergadering heeft Wim Waayer, tot dan toe voorzitter van het bestuur, meegedeeld dat hij het bestuur gaat verlaten. Drukke werkzaamheden verhinderden hem die aandacht aan de molen en het bestuur te geven die hij eigenlijk zou wensen. Met dank voor zijn verdiensten bij de oprichting van de stichting en het vele werk in de eerste jaren werd zijn besluit uiteraard gerespecteerd.
In dezelfde vergadering werd Kees de Koning bereid gevonden het voorzitterschap op zich te nemen.

Print Friendly, PDF & Email