Productie van onze molen

Luchtfoto (rond 1950)

Onze Windlust is een korenmolen, gebouwd om diverse graansoorten als tarwe, rogge, mais, e.d. mee te malen. De molen heeft dit ook vele jaren gedaan. Van 1885 tot 1951 is er – op de wind – commercieel mee gemalen. In 1951 werd de buitenroede zo slecht dat de molen voor langere tijd ‘aan de ketting’ werd gelegd. Ondanks een kleine restauratie in de jaren 1956-1958 heeft molenaar Jongste tot circa 1964 vrijwel uitsluitend met een elektrisch aangedreven hamermolen gemalen. In 1964 stopte het commerciële maalbedrijf van Jongste.

Na de grote restauratie en de heropening van de molen in mei 1989 is Ted de Wolf, de zoon van de toenmalige eigenaren, weer gaan malen met de Windlust. De producten werden verkocht in een ‘winkeltje’ in de molen. Rond 1993/1994 is hij gestopt met het draaien en malen met de molen.

Zo’n 15 jaar later zijn de vrijwillige molenaars van de Windlust opnieuw met de molen gaan malen. Op 9 april 2009 werd 200 kg tarwe opgehaald bij de Windlust in Wateringen en op 10 april 2009 maalde Dick Steeneveld de eerste 100 kg. Dick is vanaf zijn komst bij de molen in 2008 een groot voorstander geweest van het malen met de molen en heeft een belangrijke rol gespeeld in het opnieuw opstarten van het maalproces.

Het winkeltje van de familie De Wolf

Volgens het logboek van 2009 was het aanvankelijk moeilijk om het juiste evenwicht te vinden tussen steendruk, snelheid en toegevoerde tarwe, maar oefening baart kunst en inmiddels malen alle vijf de molenaars met de molen.

Op dit moment gebruiken we biologische baktarwe van Hermus.

Print Friendly, PDF & Email