Biotoop van de molen

Molens hebben ruimte nodig. Om te kunnen draaien, maar ook om gezien en beleefd te worden. De ruimte om de molen heen wordt aangeduid met het woord ‘biotoop’ of, meer exact, met ‘molenbiotoop‘.

In het verleden was voor deze molenbiotoop niet al te veel aandacht, zodat nogal wat molens te veel zijn ingebouwd om hun functie nog naar behoren te kunnen vervullen. Gelukkig krijgt de molenbiotoop tegenwoordig heel wat meer aandacht, mede dankzij de inspanningen van de Vereniging De Hollandsche Molen.

De biotoop van onze molen is zeker niet ideaal te noemen. Rijdend op de Oudeweg (vanuit Nootdorp of Pijnacker) zie je de molen pas als je er vlakbij bent. En wat de wind betreft is er feitelijk alleen ‘ongeremde’ wind voor de windrichtingen van zuid via zuidwest tot west. Het is zaak er nauwlettend op toe te zien dat de biotoop rond onze molen niet verder verslechtert en het bestuur is zich hiervan terdege bewust. Ook de Provincie Zuid-Holland houdt de molenbiotopen nauwlettend in het oog.

Hoe de biotoop van onze molen op medio 2010 er bij stond, kunt u goed zien aan de hand van bijgaande foto’s.

Noord

Noord

 

West

West

 

Oost

Oost

 

Zuid

Zuid

Print Friendly, PDF & Email