Actueel 38 Jaarmarkt

Op 6 augustus j.l. was de Jaarmarkt op de Parade in Nootdorp. We hebben als stichting daaraan deelgenomen met een kraam waarin modellen van molens, een Powerpoint-presentatie van Nederlandse molens en allerlei voorlichtend materiaal. Naast de algemene doelstelling van het uitdragen van het belang van de molen als cultuur-technisch erfgoed waren onze inspanningen ook gericht op het werven van nieuwe donateurs. Met het oog op de aanstaande overname in eigendom van de molen door onze stichting is het noodzakelijk meer inkomsten te verwerven. Donateurs spelen daarbij een belangrijke rol. We konden op de Jaarmarkt zelf 15 nieuwe donateurs noteren. In de nasleep verwachten we nog zeker 5 à 10 aanmeldingen.
We zetten onze actie voort op de braderie in de Dorpsstraat die op 18 september wordt gehouden.

Print Friendly, PDF & Email