Actueel 40 Stichting koopt Windlust

Na een klein jaar van voorbereiden was het dan zover. Op 2 september 2008 ging de molen in eigendom over van de heer Van der Lee op onze stichting. Ook het naast de molen gelegen Eet- en Drinkhuis De Vang was onderdeel van de transactie. Laatstgenoemde blijft, net als in de voorgaande situatie, verhuurd aan de exploitant van De Vang. Voorzitter Kees de Koning schetste in het kort de gang van zaken, waarna notaris Overtoom de stukken toelichtte. Vervolgens vond de ondertekening plaats waarmee de overdracht een feit was. Alle donateurs werden vooraf schriftelijk op de hoogte gebracht van de voorgenomen koop.

Print Friendly, PDF & Email