Actueel 45 Bijdrage Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Gemeenteraad akkoord met schenking van € 67.500 voor aankoop Windlust

Op donderdag 27 november is de gemeenteraad zonder discussie unaniem akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van € 67.500 voor de aankoop van de korenmolen Windlust en de voormalige graanschuur (waarin nu eetcafé De Vang is gevestigd). Het raadslid Cock Weerheim (Christen Unie / SGP) legde een verklaring af waarin hij zei in de notulen opgenomen te willen hebben dat hij niet aan de stemming had deelgenomen; dit in verband met zijn betrokkenheid bij de molen als molenaar. Het besluit van de gemeenteraad kwam niet als een verrassing. Het voorstel van het College om de schenking te doen stond op 13 november al op de agenda van de raadscommissie Welzijn. Bij die gelegenheid maakte Tinus Verwijmeren namens het bestuur van VWN gebruik van het spreekrecht. Hij ging daarbij in op de voorwaarden en de te leveren prestaties die in het vergaderstuk genoemd werden. Hij zei dat het stichtingsbestuur daar geen enkel probleem mee had, zij het dat de voorlichting aan de schooljeugd nog niet een-twee-drie gerealiseerd zou kunnen worden, want de gemeente heeft 5.600 leerlingen op de basisscholen…
Bij de bespreking van het collegevoorstel in de raadscommissie bleek overduidelijk dat de molen bepaald geen controversieel onderwerp is. Alle fracties spraken hun waardering uit voor het werk dat stichtingsbestuur en vele vrijwilligers doen om de molen als levend monument in stand te houden. Niemand uitte kritiek of bezwaren.

De commissie ging dan ook probleemloos akkoord met het voorstel van de voorzitter dit onderwerp als ‘hamerstuk’ op de agenda van de gemeenteraad van 27 november te zetten. En zoals hierboven al is vermeld ging de gemeenteraad zonder enige vorm van discussie akkoord met het voorstel.

Print Friendly, PDF & Email