Actueel 47 Nieuwe penningmeester

Op de bestuursvergadering van 3 februari 2009 is Leo van Winden benoemd tot penningmeester van onze stichting. Tot dat tijdstip vervulde Aad van der Velden die functie, maar met de aanschaf van de molen en de voormalige graanschuur en de daarmee samenhangende zaken vond Aad zelf dat meer deskundigheid op het gebied van financiën en boekhouding is vereist dan waarover hij beschikt. Gelukkig vonden we Leo bereid die functie te gaan vervullen. Leo is vooral in tuinderskringen een bekend figuur; hij heeft tientallen jaren lang menig tuinder met raad en daad bijgestaan in hun financiële zaken.

Aad blijft lid van het bestuur met vooral de website, Molenpraat en het organiseren van bijzondere activiteiten ten behoeve van de molen in zijn portefeuille.

Print Friendly, PDF & Email