Actueel 9 Bezoek college B&W

Op 24 oktober 2006 hebben burgemeester Buddenberg, de wethouders Van Adrichem, Van de Kraan en Suyker en de gemeentesecretaris Woudstra een werkbezoek gebracht aan de draaiende molen.
Molenaar Tinus Verwijmeren heette hen welkom, ook namens de andere leden van het bestuur van de Stichting Vrienden van de Windlust te Nootdorp. Hij begon zijn verhaal met te vertellen over de geschiedenis van de molen. Vervolgens kwam het ‘technisch’ functioneren van de molen aan de orde en de opleiding tot vrijwillig molenaar. De bezoekers waren in het bijzonder geïnteresseerd in de rolverdeling tussen eigenaar, bestuur van de Stichting VWN, de molenaars en de andere bij de molen betrokken vrijwilligers. Daarbij kwamen ook de financiële aspecten van het molenonderhoud ter sprake. Het bezoek werd afgesloten met een rondleiding op de stelling en op alle zolders. Bij hoge uitzondering konden de bezoekers op de kapzolder het functioneren van de vang (de rem) van de molen zien. De gasten zeiden zeer onder de indruk te zijn van de molen als technisch cultuurmonument en zij meldden grote waardering te hebben voor alle personen die zich inzetten voor de molen. Tot slot dankte de burgemeester Tinus Verwijmeren voor de ontvangst met de lunch en hij overhandigde daarbij een ets van de molen.

Print Friendly, PDF & Email