Actueel 101 Vreugdestand voor het molenaarsvak

Windlust staat deze week met de wieken in de vreugdestand.

Door de inspanningen van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, Vereniging De Hollandsche Molen, Het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde en het Gild Fryske Mounders is het gelukt om het molenaarsschap op te nemen op de Representatieve Lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid bij UNESCO. Het molenaarsambacht is het eerste Nederlandse erfgoed op de lijst. In Nederland zijn ongeveer vijftig beroepsmolenaars, maar ook vele vrijwillige molenaars, zoals Dick, Tinus, Cock, Dirk en Fred bij Windlust.

De kennis over het ambacht wordt gedeeld met het publiek, bijvoorbeeld tijdens de Nationale Molendag. Ook is er een opleiding voor vrijwillige molenaars, via die opleiding worden jaarlijks ongeveer negentig nieuwe molenaars geschoold. De meeste hiervan zijn boven de zestig, graag zou men, met het oog op de toekomst wat jongere mensen aan trekken.

De vreugdestand: de bovenste wiek staat stil net voor het middelpunt, op ongeveer 7 over 12.

Print Friendly, PDF & Email