Actueel 127 Tinus Verwijmeren afgetreden

Tinus van Wijmeren

Aan het vangtouw (1996)

Na bijna 25 jaar is Tinus Verwijmeren per 1 oktober jl. afgetreden als bestuurslid van onze Stichting Vrienden van de Windlust te Nootdorp.

Tinus heeft in juni 1990 de toen net gerestaureerde korenmolen Windlust bezocht en is onder de indruk geraakt van dit stukje ambachtelijk cultuurgoed. Dit schreef hij in het logboek en voegde er aan toe dat deze eeuwenoude techniek beslist behouden moest blijven. Vijf jaar later voegde hij de daad bij het woord en ging de opleiding tot molenaar volgen. Als leerling molenaar (!) ging hij op 24 juni 1996 voor het eerst met de Nootdorpse Windlust draaien.

Tinus van Wijmeren

Boekpresentatie (2015)

Naarmate Tinus meer vertrouwd raakte met de molen ging hij nadenken over een stichting om de particuliere eigenaar van de molen te ondersteunen bij het beheer van de molen. Zijn initiatief leidde tot de oprichting van de Stichting Vrienden van de Windlust te Nootdorp bij notariële akte van 28 april 1998. De eerste bestuursvergadering van de stichting (toen nog ‘in oprichting’) is op 22 december 1997 bij Tinus thuis gehouden. Inmiddels staat de teller op 138 vergaderingen waarvan Tinus er hooguit één of twee heeft gemist.

De eerste 9 jaren was Tinus de secretaris (en ook nog even penningmeester), daarna 4 jaren de vertegenwoordiger van de molenaars en de laatste kleine 12 jaar portefeuillehouder ‘externe betrekkingen’.  Namens het bestuur ging Tinus naar de vergaderingen van de vereniging De Hollandsche Molen, het Gilde van Vrijwillige Molenaars en het Molenplatform Zuid-Holland. Ook heeft hij – samen met co-auteur Aart Struijk – het boek over de geschiedenis van onze molen en haar voorgangers geschreven, dat in mei 2015 is uitgebracht.

Wij zijn Tinus veel dank verschuldigd voor zijn tomeloze inzet, als bestuurder en als molenaar, voor onze stichting en korenmolen Windlust. Door zijn bourgondische inbreng zullen de bestuursvergaderingen nooit meer worden zoals ze waren.

Tinus, bedankt!!

Overigens verlaat Tinus ons nog niet helemaal; voorlopig blijft hij nog aan als vrijwilliger.

Print Friendly, PDF & Email