Actueel 134 Beroep tegen bestemmingsplan gemeente

Om te voorkomen dat de biotoop van onze molen Windlust wordt aangetast door de bouw van een enorme paardrijhal heeft onze stichting op 25 januari jl. bij de Raad van State beroep ingesteld tegen de vaststelling van het Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2021/2022.

In het uitgebreide beroepschrift hebben wij – onder verwijzing naar de voorgeschiedenis – onze bezwaren tegen dit plan aangegeven.

Onze bezwaren richten zich tegen de bouw van deze enorme hal in het mooie groengebied achter de molen, maar vooral tegen de gevolgen die dit zal hebben voor het zicht op en vanaf de molen en de windvang van onze molen.

Wij hebben de bestuursrechter gevraagd om de in het verzamelplan opgenomen mogelijkheid om te kunnen afwijken van de gangbare biotoopregels, te vernietigen.

Uitzicht vanaf de molen

Print Friendly, PDF & Email