Actueel 50 Monumentenbord van ANWB

Bij zeer veel rijksmonumenten in Nederland kan men een keurig bord aantreffen waarop compacte informatie over dat monument staat. Het bestuur van de molenstichting vroeg zich af of voor de Nootdorpse ‘Windlust’ ook niet zo’n bord verkregen zou kunnen worden. Deze borden blijken te worden geleverd door de ANWB. De site van de ANWB geeft duidelijk aan onder welke voorwaarden zo’n bord verkregen kan worden. Onder andere wordt de verstrekte informatie zorgvuldig op taal- en stijlfouten gecontroleerd. Voor onze molenstichting bleek echter de aanschafprijs een probleem. Maar ook hier bracht de ANWB uitkomst! Er bestaat een ANWB Fonds dat voor bepaalde projecten subsidies verleent. En het aanbrengen van een bord met informatie over de historie van de molen bleek binnen de voorwaarden van een project te vallen. Het bestuur van de molenstichting is bijzonder ingenomen met het informatiebord en niet alleen omdat het een cadeautje is van het ANWB Fonds!
Het bord is inmiddels opgehangen.

Print Friendly, PDF & Email