Actueel 51 Bedrijfsdonateurs

Zoals in Actueel 45 vermeld, kwamen we, om de molen te kunnen kopen, € 135.000,- te kort.
De helft hiervan hebben we van de gemeente ontvangen, voor de andere helft moesten we zelf zorgen.

Om dat te bereiken hebben we vele Nootdorpse bedrijven en instellingen benaderd met het verzoek een steentje bij te dragen. Door ruim 50 van deze bedrijven en instellingen is hierop positief gereageerd. Mede dankzij hun donaties konden we in september j.l het laatste bedrag overmaken aan de vorige eigenaar.
Voor zover de bedrijfsdonateurs daar prijs op stelden hebben we hun namen en adressen (en eventueel een link naar hun websites) opgenomen in deze website.

Print Friendly, PDF & Email