Actueel 149 – Hans Hendriks onderscheiden

Op 26 april jl. heeft burgemeester Lugthart aan negen personen een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt vanwege hun maatschappelijke verdiensten. Eén van deze gedecoreerden was Hans Hendriks, al vele jaren vrijwilliger bij onze stichting. Hans is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De formele onderbouwing daarvan luidt als volgt:

Al sinds 1981 zet de heer Hendriks zich vrijwillig in als notulist bij vergaderingen van het liturgisch beraad van de Bartholomeuskerk in Nootdorp. Daarnaast is hij meer dan tien jaar lid geweest van de werkgroep die belast is met de organisatie van de Actie Kerkbalans en gaat hij nog steeds jaarlijks bij parochianen in zijn wijk langs voor de kerkbijdrage. Daarnaast zet de heer Hendriks zet zich in voor het kerkarchief en bezorgt het parochieblad in zijn wijk.

Al ruim 15 jaar zet de heer Hendriks zich ook vrijwillig in voor Stichting Vrienden van de Windlust. Voor deze stichting verzorgt hij de donateursadministratie en beoordeelt hij de financiële stukken van de stichting.

Tot slot heeft de heer Hendriks, met zijn kennis van financiële zaken, tal van aanbevelingen gedaan aan de kascommissie van Kringloopwinkel de Wisselbeker. Dankzij deze aanbevelingen is het financiële beleid, beheer en de administratie van de stichting verbeterd.

Wij menen dat Hans dit ‘lintje’ gezien de vermelde maatschappelijke activiteiten zeker verdiend heeft en hebben vorig jaar zijn voordracht dan ook van harte ondersteund. Hans, van harte gefeliciteerd met deze waardering voor je vele werk voor anderen!

Print Friendly, PDF & Email