Actueel 5 Jaar van de Molens

De Vereniging Hollandsche Molen heeft het initiatief genomen om 2007 het Jaar van de Molen (JvdM) te maken. Diverse andere organisaties op molengebied hebben zich daar inmiddels bij aangesloten. Doel van het JvdM is méér vrienden, leden en geld bijeen te brengen voor al die verenigingen en stichtingen die zich het lot van de molens aantrekken. Men wil dat bereiken door de publieke en politieke belangstelling voor de molens sterk te vergroten.
Er komen landelijke activiteiten, maar het is uitdrukkelijk ook de bedoeling dat zo veel mogelijk eigenaren, verenigingen en stichtingen eigen activiteiten organiseren rond hun molen(s). Daarbij mag een beroep worden gedaan op de inmiddels gevormde Stichting JvdM 2007.
Deelname door onze Stichting Vrienden van de Windlust te Nootdorp zal zeker onderwerp van gesprek zijn op de volgende bestuursvergadering. We komen daar in deze rubriek t.z.t. terug.

Print Friendly, PDF & Email