Hulde aan de molenaar.

Hulde aan de molenaar.

De Stichting – vervolg

De Stichting heeft de volgende doelstellingen:

  • het instandhouden van de molen “Windlust” te Nootdorp als rijksmonument.
  • het bevorderen van de bewustwording van de waarde van het technisch cultuurgoed van oude Hollandse windmolens in het algemeen en van de molen “Windlust” in Nootdorp in het bijzonder
  • het bevorderen van de draai- en maalvaardigheid van de molen
  • het bevorderen van een regelmatige ingebruikstelling van de molen door een gediplomeerd windmolenaar
  • het bevorderen van de regelmatige openstelling van de molen voor het publiek

Aan elk van deze doelstellingen is en wordt veel aandacht gegeven.
Aan de molen wordt regelmatig aandacht gegeven in allerlei bladen, op regionale radiozenders en op TV (ook op buitenlandse TV-stations was de molen enige malen te zien)
Alle donateurs krijgen tweemaal per jaar ons blad Molenpraat.
Regelmatig worden groepen van bezoekers ontvangen, onder andere van scholen uit de omgeving
Over de historie van de molen is een boek uitgebracht dat gretig aftrek vindt
De molen heeft sinds de oprichting van de stichting tal van kleine en grote reparaties en restauraties ondergaan en staat er op hoofdlijnen prima bij; de molen is volkomen draai- en maalvaardig.

Belangstellenden kunnen een exemplaar van de Statuten aanvragen bij het secretariaat.

Print Friendly, PDF & Email