Actueel 55 Open Monumentendag 2010

Het motto voor de Open Monumentendag van dit jaar was: De smaak van de 19e eeuw. Binnen dat motto passen natuurlijk de wind- en watermolens bij uitstek, al was het alleen maar omdat vele ervan graan, koffie, zaad e.d. maalden. Ook onze molen was op 11 september open voor het publiek. Beter weer konden de […]


Actueel 54 Molenquiz

Ter gelegenheid van de Nationale Molendag 2010 werd een Molenquiz gehouden. Alle donateurs kregen de quiz als bijlage bij Molenpraat en ook de molendag zelf werd de quiz uitgereikt. In totaal hebben 12 personen de quiz ingevuld, waarvan er 8 alle antwoorden goed hadden. Onder laatstgenoemden werden 5 fraaie DVD’s verloot met een uur durende […]


Actueel 53 Geslaagde Molendag 2010

Het was een bewolkte dag, met weinig of geen wind en kon dus ook geen koren worden gemalen. Desondanks hebben zeer veel mensen de molen die dag bezocht, zelfs meer dan ooit. Het precieze aantal is niet bekend, maar afgaande op het aantal uitgedeelde pannenkoeken (ca. 650) zijn het er zeker meer dan 700 geweest. Louise […]


Actueel 52 Nieuwe deuren

Na jaren van problemen rond financiering, uitvoering, detaillering en en vergunning kon dan eindelijk enige maanden geleden de opdracht worden gegeven voor het vervangen van de vier grote deuren op de begane grond en voor een van de deuren op de stelling. Aanvankelijk zou Aannemer Van Adrichem het werk uitvoeren, maar wegens fysieke problemen besteedde […]


Actueel 51 Bedrijfsdonateurs

Zoals in Actueel 45 vermeld, kwamen we, om de molen te kunnen kopen, € 135.000,- te kort. De helft hiervan hebben we van de gemeente ontvangen, voor de andere helft moesten we zelf zorgen. Om dat te bereiken hebben we vele Nootdorpse bedrijven en instellingen benaderd met het verzoek een steentje bij te dragen. Door ruim […]


Actueel 50 Monumentenbord van ANWB

Bij zeer veel rijksmonumenten in Nederland kan men een keurig bord aantreffen waarop compacte informatie over dat monument staat. Het bestuur van de molenstichting vroeg zich af of voor de Nootdorpse ‘Windlust’ ook niet zo’n bord verkregen zou kunnen worden. Deze borden blijken te worden geleverd door de ANWB. De site van de ANWB geeft […]


Actueel 49 Geslaagde Molendag 2009

Aan de Nationale Molen- en Gemalendag 2009 werd op zaterdag 9 mei ook ook door ons deelgenomen. Van te voren was aangekondigd dat we – bij voldoende wind – voor het eerst sinds jaren weer eens echt gingen malen en dat men gratis zelf een zakje meel mocht scheppen en meenemen. Voorts konden de bezoekers […]


Actueel 48 Model van onze molen

Op verzoek van het bestuur heeft Peter van Sloten een schaalmodel gemaakt van onze molen. Peter heeft al van verscheidene molens  een schaalmodel gemaakt; een aantal daarvan was vorig jaar te zien op de molen (Molendag) en op onze stands op de SUST-dag, Jaarmarkt en Braderie. Ook is Peter vaak op onze molen te vinden […]


Actueel 47 Nieuwe penningmeester

Op de bestuursvergadering van 3 februari 2009 is Leo van Winden benoemd tot penningmeester van onze stichting. Tot dat tijdstip vervulde Aad van der Velden die functie, maar met de aanschaf van de molen en de voormalige graanschuur en de daarmee samenhangende zaken vond Aad zelf dat meer deskundigheid op het gebied van financiën en […]


Actueel 46 IJsbaan open

Als er te schaatsen valt behoren ijsbaan en molen onverbrekelijk bij elkaar. Het levert in ieder geval uiterst Hollandse plaatjes op, zoals uit bijgaande foto blijkt. (Voor meer foto’s zie nu onder Foto en film)