Actueel 2 Scheurvorming

Onderzoek oorzaak scheuren (2006)

In het metselwerk van de molen zijn in de loop van de laatste 5 à 10 jaar op diverse plaatsen ernstige scheuren ontstaan. In een poging de oorzaak hiervan te achterhalen is een onderzoek ingesteld naar de fundering van de molen. De molen blijkt te rusten op 24 paren houten palen met een bovendiameter van ongeveer 18 centimeter. Over ieder paar palen ligt een zware houten kesp (balk) en op de kespen liggen funderingsvloerdelen.
De fundering is nog in goede staat en het lijkt dus niet de oorzaak van de scheurvorming. We zoeken verder.

Print Friendly, PDF & Email