Actueel 140 Mooie gift ontvangen

Echtgenote, kinderen en kleinkinderen van dhr. P.G.A. (Peter) Koele

Zaterdag 8 juli jl. mochten we als bestuur een mooie gift ontvangen. De aanleiding was verdrietig: in december vorig jaar was onze donateur Peter Koele overleden. Familie, vrienden en kennissen waren recent bij elkaar gekomen voor een herdenkingsbijeenkomst op de dag dat hij 70 jaar geworden zou zijn. Op die dag is ook geld ingezameld voor een aantal goede doelen, waar onze Windlust er één van was.

Als geboren en getogen Nootdorper was dhr. Koele een grote ‘fan’ van onze molen en steunde hij van harte de ambitie om deze voor toekomstige generaties te behouden. Dat gaf een mooie symboliek die in bijgaande foto vastgelegd is: drie generaties die een bijdrage leveren aan de molen. Alle kleinkinderen hebben een ‘envelop met inhoud’ overhandigd aan de aanwezige bestuursleden.

Op de foto staan Sylvia Koele met haar twee dochters, een schoonzoon en de vier kleinkinderen, v.l.n.r. James, Bradley, Shane en Jaydon. Vanzelfsprekend zijn de we familie Koele zeer erkentelijk voor hun bijdrage.

Print Friendly, PDF & Email