Actueel 60 Vrijwilligersprijs, u heeft gestemd!

Zo’n 23% van de stemmen bleek voor de vrijwilligers van molen ‘Windlust’ te zijn! Hartelijk dank voor uw steun. De winnaar bleek uiteindelijk Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Pijnacker-Nootdorp te worden. Wij feliciteren hen daarmee! Het was een plezier om mee te mogen doen aan de stemming.


Actueel 59 Nieuwe eerste molenaar

Per 1 januari 2011 is Dick Steeneveld de nieuwe eerste molenaar van molen ‘Windlust’ en is hij ook bestuurslid van de Stichting VWN geworden, specifiek belast met alle ‘molenzaken’. Tinus Verwijmeren blijft voorlopig nog aan als bestuurslid; hij gaat vooral de bestuurlijke contacten onderhouden. Tinus blijft ook molenaar van de ‘Windlust’.


Actueel 58 Vrijwilligersprijs, u stemt toch ook?

Wie wint de Vrijwilligersprijs Pijnacker-Nootdorp 2010? De gemeente Pijnacker-Nootdorp reikt jaarlijks de Vrijwilligersprijs uit. Dit jaar voor de negende keer. De prijs ter waarde van € 1.500,- is een blijk van waardering voor de vrijwilligersorganisatie die aantoonbaar een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de lokale samenleving. Stemmen op de genomineerden De uitslag wordt voor de […]


Actueel 57 Vrijwilligersprijs

Een onafhankelijke jury heeft uit 27 inzendingen, vier organisaties genomineerd: De Stichting Kindertuinen de Keizerhof, Speel-o-theek Harlekino, Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Pijnacker-Nootdorp en de Stichting Vrienden van de Windlust. De vrijwilligersprijs wordt jaarlijks toegekend op basis van een thema en een aantal criteria. Het thema is dit jaar ‘Voor en door elkaar’ en heeft betrekking […]


Actueel 56 Koperen verjaardag

Stichting Vrienden van de Windlust viert haar ‘koperen’ verjaardag Vorige week draaide korenmolen Windlust Nootdorp met nog meer glans dan andere dagen: het was die dinsdag namelijk precies 12,5 jaar geleden dat de heren Verwijmeren en Waaijer bij notaris Kramers in Pijnacker de oprichtingsakte van de ‘Stichting Vrienden van de Windlust te Nootdorp’ ondertekenden. Dat […]


Actueel 55 Open Monumentendag 2010

Het motto voor de Open Monumentendag van dit jaar was: De smaak van de 19e eeuw. Binnen dat motto passen natuurlijk de wind- en watermolens bij uitstek, al was het alleen maar omdat vele ervan graan, koffie, zaad e.d. maalden. Ook onze molen was op 11 september open voor het publiek. Beter weer konden de […]


Actueel 54 Molenquiz

Ter gelegenheid van de Nationale Molendag 2010 werd een Molenquiz gehouden. Alle donateurs kregen de quiz als bijlage bij Molenpraat en ook de molendag zelf werd de quiz uitgereikt. In totaal hebben 12 personen de quiz ingevuld, waarvan er 8 alle antwoorden goed hadden. Onder laatstgenoemden werden 5 fraaie DVD’s verloot met een uur durende […]


Actueel 53 Geslaagde Molendag 2010

Het was een bewolkte dag, met weinig of geen wind en kon dus ook geen koren worden gemalen. Desondanks hebben zeer veel mensen de molen die dag bezocht, zelfs meer dan ooit. Het precieze aantal is niet bekend, maar afgaande op het aantal uitgedeelde pannenkoeken (ca. 650) zijn het er zeker meer dan 700 geweest. Louise […]


Actueel 52 Nieuwe deuren

Na jaren van problemen rond financiering, uitvoering, detaillering en en vergunning kon dan eindelijk enige maanden geleden de opdracht worden gegeven voor het vervangen van de vier grote deuren op de begane grond en voor een van de deuren op de stelling. Aanvankelijk zou Aannemer Van Adrichem het werk uitvoeren, maar wegens fysieke problemen besteedde […]


Actueel 51 Bedrijfsdonateurs

Zoals in Actueel 45 vermeld, kwamen we, om de molen te kunnen kopen, € 135.000,- te kort. De helft hiervan hebben we van de gemeente ontvangen, voor de andere helft moesten we zelf zorgen. Om dat te bereiken hebben we vele Nootdorpse bedrijven en instellingen benaderd met het verzoek een steentje bij te dragen. Door ruim […]