Actueel 50 Monumentenbord van ANWB

Bij zeer veel rijksmonumenten in Nederland kan men een keurig bord aantreffen waarop compacte informatie over dat monument staat. Het bestuur van de molenstichting vroeg zich af of voor de Nootdorpse ‘Windlust’ ook niet zo’n bord verkregen zou kunnen worden. Deze borden blijken te worden geleverd door de ANWB. De site van de ANWB geeft […]


Actueel 49 Geslaagde Molendag 2009

Aan de Nationale Molen- en Gemalendag 2009 werd op zaterdag 9 mei ook ook door ons deelgenomen. Van te voren was aangekondigd dat we – bij voldoende wind – voor het eerst sinds jaren weer eens echt gingen malen en dat men gratis zelf een zakje meel mocht scheppen en meenemen. Voorts konden de bezoekers […]


Actueel 48 Model van onze molen

Op verzoek van het bestuur heeft Peter van Sloten een schaalmodel gemaakt van onze molen. Peter heeft al van verscheidene molens  een schaalmodel gemaakt; een aantal daarvan was vorig jaar te zien op de molen (Molendag) en op onze stands op de SUST-dag, Jaarmarkt en Braderie. Ook is Peter vaak op onze molen te vinden […]


Actueel 47 Nieuwe penningmeester

Op de bestuursvergadering van 3 februari 2009 is Leo van Winden benoemd tot penningmeester van onze stichting. Tot dat tijdstip vervulde Aad van der Velden die functie, maar met de aanschaf van de molen en de voormalige graanschuur en de daarmee samenhangende zaken vond Aad zelf dat meer deskundigheid op het gebied van financiën en […]


Actueel 46 IJsbaan open

Als er te schaatsen valt behoren ijsbaan en molen onverbrekelijk bij elkaar. Het levert in ieder geval uiterst Hollandse plaatjes op, zoals uit bijgaande foto blijkt. (Voor meer foto’s zie nu onder Foto en film)


Actueel 45 Bijdrage Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Gemeenteraad akkoord met schenking van € 67.500 voor aankoop Windlust Op donderdag 27 november is de gemeenteraad zonder discussie unaniem akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van € 67.500 voor de aankoop van de korenmolen Windlust en de voormalige graanschuur (waarin nu eetcafé De Vang is gevestigd). Het raadslid Cock Weerheim (Christen Unie / SGP) […]


Actueel 44 Aantal molenaars: 4!

Recent slaagden zowel Cock Weerheim als Dick Steeneveld voor het landelijke examen voor molenaar. Het bestuur van onze stichting heeft inmiddels beiden benoemd tot molenaar van korenmolen Windlust. Voor de volledigheid hierbij nogmaals de namen van onze molenaars: – Tinus Verwijmeren, eerste molenaar – Fred Heidt – Cock Weerheim – Dick Steeneveld.


Actueel 43 Artikel in AD/Haagsche Courant

In het Algemeen Dagblad/Haagsche Courant/Delft Dichtbij stond een artikel, handelend over een financiële bijdrage van de gemeente Pijnacker-Nootdorp aan onze stichting.


Actueel 42 Molen geschilderd

Recent is de molen, voor zover dat niet door onze vrijwilligers is gedaan, geheel geschilderd. Dat werd ook tijd want de vorige schilderbeurt was in 2002. De molen staat er nu weer piekfijn bij, getuige ook mooie foto’s, ingezonden door Frank en Atie de Koning.


Actueel 41 Braderie Nootdorp

Met als voornaamste doel het werven van donateurs heeft de stichting op 18 september 2008 deelgenomen aan de Nootdorpse braderie. Het was schitterend weer en er waren vele bezoekers en ook onze kraam, op het pleintje voor de Rabobank, werd goed bezocht. We mochten de dag zelf 10 nieuwe donateurs noteren en van een aantal […]