Een boek over korenmolen Windlust

De inhoud:
boekpagina

Het boek bestaat uit drie onderdelen.
In het eerste wordt de geschiedenis beschreven van de wipkorenmolen die omstreeks 1622 aan de Oudeweg (toen ook wel ’s Heerenwech genoemd) is gebouwd. Deze molen heeft een belangrijke rol gespeeld voor de inwoners van de ambachten Hoogeveen, Nieuweveen en Nootdorp. De wipmolen is in 1885 afgebroken en vervangen door de huidige molen.
Daarna wordt in het boek de run- en snuifmolen Windlust beschreven, die van 1781 tot 1885 op de Hopsteegse toren aan de oostelijke stadsgracht van Delft heeft gestaan. Toen deze molen door de opkomst van de stoommachines overbodig werd, is hij in 1885 verkocht aan Huibert Blonk uit Zoetermeer, die deze liet overplaatsen naar Nootdorp en op een nieuw gemetselde onderbouw liet inrichten als korenmolen. Zijn zoon Arend werd er de eerste molenaar.
Het grootste deel van het boek gaat over het verleden en heden en de toekomst van deze molen, die vanaf 1922 de naam ‘Windlust’ kreeg. Beschreven worden de productiefase van de molen (1885-1964), de periode van de stilstand en het verval (1964-1986), de grote restauratie en de heropening van de molen (1986-1997), het beheer van de molen door de Stichting VWN (1997-2008) en de periode dat deze stichting eigenaar van de molen is (2008-heden).
Het boek is geïllustreerd met ruim 250 oude of recente foto’s, prenten, tekeningen, aktes, e.d.

Verbeteringen in en aanvullingen op het boek

Ondanks de zorgvuldige voorbereiding zijn toch een paar fouten in het boek geslopen.

Arend Blonk, rond 1895

Arend Blonk, rond 1895

Zo vermeldt het op de bladzijden 21, 37 en 39 dat molenaar Arend Blonk de oudste zoon van Huibert Blonk was en op bladzijde 39 dat Huibert Blonk bij zijn overlijden in 1886 negen kinderen achterliet. Het was ons overigens bekend dat vóór Arend een zoon Jan geboren was, maar volgens onze gegevens zou deze kort na zijn geboorte zijn gestorven.

Mevrouw Elisabeth Belia-Losscher liet ons echter vanuit Australië weten dat dit niet correct is. Deze zoon Jan is pas in augustus 1914 gestorven. Dit betekent dat molenaar Arend Blonk de tweede zoon van Huibert was en dat deze laatste bij zijn overlijden tien kinderen achterliet.

Verder staat op bladzijde 49 een foto waarvan wij meenden dat naast molenaar Hendrik Jongste zijn vrouw en dochter stonden afgebeeld. (Zie foto hieronder.)
Mevrouw Adri Bazuin-Zonderop uit Nootdorp, de kleindochter van molenaar Jongste, heeft ons echter laten weten dat zij dat meisje op de foto is en de mevrouw ernaast een bezoekster uit Amerika van wie Adri haar eerste chocolade kreeg. De foto is ook niet omstreeks 1925, maar rond 1947 gemaakt.

Molenaar Jongste, rond 1947

Molenaar Jongste, rond 1947

Tenslotte is ons gebleken dat wij op bladzijde 129 hebben verzuimd de prachtige donatie van € 2.500 van de voormalige Huurdersvereniging van Vestia Nootdorp voor het vervangen van de toegangsdeuren van de molen te vermelden. Dat had uiteraard wel gemoeten.

Het leek ons goed deze ‘slippertjes’ via deze weg te rectificeren.

Terug naar de vorige pagina

Print Friendly, PDF & Email
Het boek bestellen

Vult u hieronder uw gegevens in om een bestelling voor het boek te plaatsen.

 
 
 
 
Aanhef: Dhr.    Mevr.
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
E-mailadres:
Laatste 4 cijfers IBAN:
De laatste 4 cijfers van uw IBAN hebben wij nodig voor de verificatie van uw bestelling.

Ik ben geen donateur.
Ik ben donateur en bestel een boek tegen de ‘vriendenprijs’ van € 10,-
Ik word donateur en betaal voor de donatie over 2015 en het boek € 20,-   Vriendenprijs:
Ik bestel exemplaren (extra) van het boek à € 15,95  Boekprijs:

Verzendkosten (per boek € 6,50)  Verzendkosten:

 Totaalprijs: