Actueel 136 Gilde van Molenaars

Gilde van Molenaars (nieuw logo)De molenaars van onze Windlust zijn allemaal opgeleid bij het Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM). Sind begin dit jaar heeft deze organisatie haar naam aangepast en gaat nu verder als Gilde Van Molenaars (GVM). De afkorting blijft dus hetzelfde en ook het doel is niet veranderd. Nog steeds verzorgt het gilde opleidingen voor mensen die monumentale wind- en watermolens willen laten draaien en/of er mee willen malen.

Eind vorig jaar is er een aanpassing geweest van de statuten en het huishoudelijk reglement. De aanleiding hiervoor was de inwerkingtreding van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De naamswijziging is in die aanpassing meegenomen. 

Van het gilde hebben we een aantal logo’s ontvangen die op kleding genaaid kunnen worden. De kans is dus groot dat als u ‘een molenaar in functie’ tegenkomt, deze het nieuwe logo draagt. Links een voorbeeld van hoe het (nieuwe) logo er uitziet. 

Print Friendly, PDF & Email