Actueel 10 Brandblussers

Op iedere verdieping van de molen bevinden zich twee brandblusapparaten (schuim en poeder). Deze apparaten moeten bij voorkeur ieder jaar worden gecontroleerd. Op 1 december 2006 zal die periodieke controle weer plaatsvinden.


Actueel 9 Bezoek college B&W

Op 24 oktober 2006 hebben burgemeester Buddenberg, de wethouders Van Adrichem, Van de Kraan en Suyker en de gemeentesecretaris Woudstra een werkbezoek gebracht aan de draaiende molen. Molenaar Tinus Verwijmeren heette hen welkom, ook namens de andere leden van het bestuur van de Stichting Vrienden van de Windlust te Nootdorp. Hij begon zijn verhaal met […]


Actueel 8 Stelling geschilderd

Drie van onze vrijwilligers (Hans van der Goes, Leo Meewisse en Arie Post) hebben de gehele stelling van de molen van een nieuwe verflaag voorzien. De stelling ziet er daarom weer prima uit. Al eerder werden de nieuwe schoren, alvorens te worden geplaatst, een aantal malen geschilderd.


Actueel 7 Nieuwe schoren

Onlangs heeft Molenmaker Verbij de twee rechter schoren vervangen door nieuwe exemplaren. De vervanging was nodig omdat de oude exemplaren in ernstige mate houtrot vertoonden. De schoren zijn eerst op een milieuvriendelijke manier verduurzaamd en na drogen  door een paar van onze vrijwilligers enige malen geschilderd. De grote linker schoor werd al enige jaren geleden […]


Actueel 6 Deltaplan molens

Zuid-Holland start Deltaplan molens De provincie Zuid-Holland gaat alles op alles zetten om het beeld van de klassieke molens in het landschap te bevorderen. Dit wil ze bereiken door uitvoering van een Deltaplan voor molens, overdracht van kennis over instandhouding en restauratie tijdens het Jaar van de Molen 2007. De provincie telt 240 molens, een […]


Actueel 5 Jaar van de Molens

De Vereniging Hollandsche Molen heeft het initiatief genomen om 2007 het Jaar van de Molen (JvdM) te maken. Diverse andere organisaties op molengebied hebben zich daar inmiddels bij aangesloten. Doel van het JvdM is méér vrienden, leden en geld bijeen te brengen voor al die verenigingen en stichtingen die zich het lot van de molens […]


Actueel 4 Examens

Examens op de molen (2006) Onlangs hebben 3 molenaars in spe, allen uit Zuid-Holland, op onze molen een eerste proeve van bekwaamheid afgelegd. Twee hiervan hebben dit ‘examen’ met goed gevolg afgelegd en zij mogen nu op voor het landelijk examen voor erkend molenaar. De examinatoren waren zeer te spreken over de ontvangst op onze […]


Actueel 3 Schilderen

Schilders gevraagd (2006) In 2006 moet de molen weer een goede schilderbeurt hebben. Voor zover eenvoudig te bereiken trachten we kosten te besparen door dit werk met behulp van vrijwilligers te doen. Het gaat om het schilderen van de stelling en de deuren en voorts om het schilderen van de nieuwe schoren voordat deze door […]


Actueel 2 Scheurvorming

Onderzoek oorzaak scheuren (2006) In het metselwerk van de molen zijn in de loop van de laatste 5 à 10 jaar op diverse plaatsen ernstige scheuren ontstaan. In een poging de oorzaak hiervan te achterhalen is een onderzoek ingesteld naar de fundering van de molen. De molen blijkt te rusten op 24 paren houten palen […]


Actueel 1 Onderhoud

Onderhoudsplannen 2006 (juli 2006 / december 2006) juli 2006 Jaarlijks wordt door het bestuur een plan voor het onderhoud opgesteld en besproken met de eigenaar. Daarnaast wordt gewerkt aan een overzicht van op termijn te verwachten grote onderhoudswerkzaamheden. Dit overzicht wordt ook door Monumentenzorg vereist om in aanmerking te komen voor subsidie. Voor 2006 zijn […]