Actueel 4 Examens

Examens op de molen (2006) Onlangs hebben 3 molenaars in spe, allen uit Zuid-Holland, op onze molen een eerste proeve van bekwaamheid afgelegd. Twee hiervan hebben dit ‘examen’ met goed gevolg afgelegd en zij mogen nu op voor het landelijk examen voor erkend molenaar. De examinatoren waren zeer te spreken over de ontvangst op onze […]


Actueel 3 Schilderen

Schilders gevraagd (2006) In 2006 moet de molen weer een goede schilderbeurt hebben. Voor zover eenvoudig te bereiken trachten we kosten te besparen door dit werk met behulp van vrijwilligers te doen. Het gaat om het schilderen van de stelling en de deuren en voorts om het schilderen van de nieuwe schoren voordat deze door […]


Actueel 2 Scheurvorming

Onderzoek oorzaak scheuren (2006) In het metselwerk van de molen zijn in de loop van de laatste 5 à 10 jaar op diverse plaatsen ernstige scheuren ontstaan. In een poging de oorzaak hiervan te achterhalen is een onderzoek ingesteld naar de fundering van de molen. De molen blijkt te rusten op 24 paren houten palen […]


Actueel 1 Onderhoud

Onderhoudsplannen 2006 (juli 2006 / december 2006) juli 2006 Jaarlijks wordt door het bestuur een plan voor het onderhoud opgesteld en besproken met de eigenaar. Daarnaast wordt gewerkt aan een overzicht van op termijn te verwachten grote onderhoudswerkzaamheden. Dit overzicht wordt ook door Monumentenzorg vereist om in aanmerking te komen voor subsidie. Voor 2006 zijn […]